EL PODER DE DECIDIR

Amb Diogo Martins

 

L'any 2015 naixia el Centre de Vida Independent de Lisboa, un projecte impulsat per les mateixes persones que rebrien l'assistència personal. Diogo Martins, que ja s'havia iniciat en l'activisme del Moviment de Vida Independent amb el grup (D)Eficientes Indignados, va passar-ne a ser el president durant els primers anys.

 

Martins va difondre el projecte pilot de la capital en molts mitjans de comunicació i va ser un dels impulsors que va fer que l'assistència personal es convertís en una qüestió nacional.  

Que al Centre de Vida Independent de Lisboa fossin gestores les mateixes persones amb diversitat funcional no és fet casual, sinó una qüestió de principis. Els activistes del Moviment de Vida Independent defensen la importància de situar les persones amb diversitat funcional al centre de la presa de decisions per poder viure a la seva manera.

"Res sobre nosaltres sense nosaltres"

Transcripció amb lectura fàcil:

De moment, un dels eixos que més ha treballat el govern portuguès ha estat l'Assistència Personal, a través dels projectes pilot de vida independent.

Aquesta eina és un dels pilars inqüestionables de la vida independent, però no és l'única que cal perquè les persones amb diversitat funcional puguin decidir sobre les seves pròpies vides. 

L'habitatge accessible, la inclusió en la vida comunitària i la incorporació al món laboral són alguns dels aspectes que cal desenvolupar de forma paral·lela. Aquesta última qüestió és especialment important: segons apunta l'últim informe de l'Observatório de Deficiência e Direitos Humanos, entre 2009 i 2018 el nombre de persones amb diversitat funcional a l'atur va augmentar un 41%, mentre que en la població en general es va reduir un 38%.

"Hi ha factors culturals i de falta d'informació que fan que no ens vulguin contractar"

Transcripció amb lectura fàcil:

Descobreix les altres històries

Activisme

i Política

Visibilitzar

barcelona-3226639_1920_edited.jpg

Descobreix el Moviment de Vida Independent a