Avui dia, a Barcelona hi viuen 137.832 persones amb el certificat de discapacitat, un 8,5 % de la població. 

Les persones amb diversitat funcional o intel·lectual pateixen un greuge econòmic respecte la resta de la població, tant pels serveis que necessiten per ser independents, com de manera indirecta, per exemple per la impossibilitat de treballar dels familiars que destinen el seu temps a cuidar-les.  

Aquestes són les dades del greuge econòmic el 2017 de l'estudi presentat per l'Ajuntament de Barcelona el desembre del 2019:

El servei d'Assistència Personal, però, afavoreix socialment i econòmicament a tots els actors que hi participen, segons l'avaluació de l’impacte social d'aquest servei feta per
 l'Ajuntament de Barcelona durant el 2011 i 2012: 

Impacte del Servei d'Assistència Personal

Gràfica: Laura Cercós · Font: Ajuntament de Barcelona (2012)

Un dels grans impactes d'aquest servei és en l'administració, ja que l'Assistència personal suposa una inversió econòmica menor que en el servei residencial i alhora té un retorn social més elevat: 

 

 

Cost per l'administració pública sense copagament de la persona usuària

Gràfica: Laura Cercós · Font: Ajuntament de Barcelona (2012)

A més, la inversió en el servei d'assistència personal té un retorn econòmic i social més elevat:

Per cada euro invertit en el servei d'AP

Una moneda. Equival a un euro.

Es generen entre 2,71 i 3,20 euros d’impacte social

Tres monedes. Equivalen a 3,20 euros.

Infogràfica: Laura Cercós · Il·lustració: Smashicons · Font: Ajuntament de Barcelona (2012)

El servei d'Assistència Personal, però, no arriba a tota la ciutadania de Barcelona que ho necessitaria. 

De moment, l'Ajuntament de Barcelona no té un cens de les persones de la ciutat que requereixen Assistència personal. Tot i això, el servei no arriba a tothom amb certesa, ja que només n'hi ha una cinquantena de persones que reben el servei públic d'AP que ofereixen tres entitats sense ànim de lucre i tres empreses.

Els membres de l'OVI són persones que han aconseguit tenir assistència personal de manera autogestionada.